Smart071: kansen met digitalisering voor het MKB in de Leidse regio

“De afgelopen twee jaar heeft Smart071 het ICT-netwerk in de Leidse regio samengebracht, kennis gedeeld en bedrijven via innovatietrajecten laten ervaren wat je met slimme ICT, data en sensortechnologie kunt doen. Die kansen benutten is voor bedrijven in het MKB belangrijk als ze willen groeien en mee willen tellen in de economie, nu en in de toekomst. Bovendien kregen studenten de kans om bij bedrijven binnen te kijken en interessante projecten te doen. Gaaf om hierbij als gemeente de verbinding te kunnen leggen tussen al deze partijen en zo ons steentje bij te dragen!” – Wethouder Economie, Gemeente Leiden 

Smart071: slimme kansen voor MKB!

We leven in een waanzinnig interessant tijdperk van digitalisering die grote impact heeft op onze maatschappij en kansen biedt voor bedrijven in alle sectoren. Maar hoe blijf jij als ondernemer op de hoogte van de mogelijkheden en hoe ga je er concreet mee aan de slag om de concurrentie voor te blijven en jouw bedrijf toekomstbestendig te houden? In het project Smart071 van Economie071 werken onderwijs, overheid en ondernemers intensief samen. Het heeft tot doel om MKB bedrijven in de Leidse regio hun eigen digitaliseringskansen te bepalen en deze ook echt te realiseren.

De winst van digitalisering voor jouw MKB bedrijf: minder bedrijfskosten en meer omzet en klanten!

Bron: KvK

‘Met Smart071 helpen we mkb-bedrijven in de Leidse regio met praktische workshops bewuster te worden van de kansen met digitalisering zoals Internet of Things (sensortechnologie) en het gebruik van data. De concrete innovatietrajecten met een kleinere groep bedrijven en i.s.m. studenten van Hogeschool Leiden en mboRijnland, dienen ter inspiratie voor een bredere doelgroep in de regio.’ –Joris Castermans, projectleider Smart071

FACTS & FIGURES: uitgevoerde activiteiten van Smart071

40 innovatietrajecten met bedrijven uit de Leidse regio waaraan ongeveer 120 studenten informatica van Hogeschool Leiden en mboRijnland meewerkten. 

3 grote events met demo’s van de innovatietrajecten en een marktplaats met totaal ca. 40 regionale ICT- en technologiebedrijven die zich presenteerde aan meer dan 500 aanwezige ondernemers, professionals en studenten. 

6 workshops met totaal ongeveer 150 deelnemende ondernemers. 

3 CIV Smart Technology ‘Bedrijfslabs’ met studenten van mboRijnland (ICT, zowel Beheer als Mediavormgeving) met bezoeken aan het ICT Shared Service Centre (ISSC) van de Universiteit Leiden en een workshop ‘No-code’ met studenten en bedrijven.

Innovatietrajecten: van idee naar prototype

 

In de afgeronde innovatietrajecten werden commercieel veelbelovende en technisch haalbare concepten door ICT-studenten uitontwikkeld tot een eerste prototype of demo. Er zijn met lokale mkb ondernemers innovatietrajecten op het gebied van Business Data Management en sensortechnologie uitgevoerd. Het waren zeer uiteenlopende cases met toepassingen in allerlei sectoren zoals installatietechniek, security, tuinbouw, sport, groenvoorziening, educatie, theater, industriële machines, horeca, retail, recreatie en openbare ruimte.

Video afspelen

Met sensoren meer inzicht in klantengedrag en gebruik van fitnessapparatuur

 

“Het onderzoek van de studenten is erg waardevol geweest. Voor mij heeft het veel inzicht gegeven in welke sensoren hiervoor geschikt zouden zijn. Uiteindelijk blijkt bijvoorbeeld een simpele trillingsensor het meest accurate beeld te geven, dat hadden we van te voren niet verwacht. Ik heb nog geen kant en klaar product, maar ik weet nu wel in welke richting we het moeten zoeken.”

Ravi Chotkan Directeur https://www.getgrib.nl/

 

Video afspelen

Betere en duurzamere service met minder personeel door slimme apparatuur

“Het was een leuk en waardevol project. We hebben de studenten in het mooie vak van installatietechniek meegenomen en daarover hebben ze veel geleerd. Na afronding van het project hebben we besloten prioriteit te geven aan het slim maken van cv-toestellen en warmtepompen. Dit pakken we op in samenwerking met een ander bedrijf. We hebben er grote verwachtingen van voor de toekomst.”

Rien van Os, mede-oprichter van Fa. Freek van Os https://www.freekvanos.nl/ 

“Dit traject is voor ons een laagdrempelige manier geweest om een nieuw interactief element in de expositie te testen. Inmiddels is Corpus in gesprek met verschillende appbouwers om te kijken naar een nieuwe app als ondersteuning bij de expositie. Om dit in gang te zetten bezocht Corpus de no-code workshop van Smart071, waarin de basisprincipes van het bouwen van een app (zonder programmeren) werden besproken en geoefend.” – Manager Marketing, Sales en Communications bij Corpus

Laurens Geurtz

Corpusexperience.nl/

Video afspelen

Volgende generatie fotostudio op de veiling en bij de tuinder

“Na het onderwijsproject in samenwerking met Smart071 heeft Wamotec de studenten gevraagd om door te werken aan het prototype. We kwamen erachter dat de hardware die gebruikt is in het project ook geschikt is voor onze andere systemen. Doordat het gebruikt maakt van opensource software zijn we niet meer afhankelijk van software updates van de grote bedrijven. Op dit moment zijn we dan ook bezig om verder te bouwen aan het prototype van de studenten, en dit ook uit te rollen naar onze andere systemen.” 

Leon de Mooij Directeur Wamotec www.wamotec.nl

Top 5 ondernemers inzichten over samenwerking met studenten in innovatie trajecten

Dit zijn de belangrijkste inzichten die we vanuit het project en het uitvoeren van de innovatietrajecten hebben opgedaan:

  1. Het uitvoeren van studentenprojecten wordt gezien als een goede start voor innovatie. Het leren over nieuwe technologie en het inspireren van je eigen personeel worden door ondernemers als grote meer waarden gezien.
  2. De frisse en creatieve blik van studenten is waardevol en de projecten dienen tevens als mogelijkheid tot het scouten van jong talent voor je eigen bedrijf.
  3. Het resultaat van studentenprojecten is echter meestal niet implementeerbaar of direct te vermarkten.
  4. Ongeveer 30% van de studentenprojecten heeft vervolg en het laat daarmee zien dat innovatie taai is en doorzettingsvermogen vergt. Echt concrete impact (nieuwe inkomsten of besparingen) vergt – afhankelijk van de nieuwheid – al snel 2 jaar. Maar laat dit je niet weerhouden om ermee te beginnen!
  5. Technische(re) bedrijven met een eigen technisch team en technische kennis scoren beduidend beter op vervolg en voortgang na een stuentenproject. Veel vervolgtrajecten vinden bij bedrijven plaats in samenwerking met huidige software bouwers en/of andere (tech) leveranciers.

Een slimme spiegel met spectraal camera's

“Het project is gestart als inspiratie- en demoproject, gebruikmakend van de frisse blik van de Leidse studenten en de laatste tools en methodieken. Dit project heeft ons een aantal nieuwe inzichten opgeleverd. Het protoype wordt ingezet als inspirerend voorbeeld van de toepassing van warmtecamera’s en wordt getoond aan klanten en andere geïnteresseerden die bij Cosine op bezoek zijn. – Wouter van Teylingen, new business development manager bij Cosine: www.cosine.nl/

Video afspelen
Video afspelen

Beter advies en doelgericht onderhoud met informatie uit de machines

“Door de sensoren komen we veel meer te weten over het gebruik van onze machines. Dat stelt ons in staat de klant doelgericht van onderhoud en advies te voorzien en dat is extra service die wordt gewaardeerd. Naar aanleiding van het project zijn wij op een andere manier in gesprek gegaan met een bestaande klant. Dat heeft geleid tot een pilotproject waar we gezamenlijk hoge verwachtingen van hebben.”  

Tom de Beer, operations manager bij Verhagen: www.verhagenleiden.nl/

Ervaringen van studenten in Smart 071

Video afspelen
Video afspelen

Innovatieve marketing met apps en sensortechnologie

 “Wij hebben meegedaan met Smart071 omdat we graag experimenteren en met studenten samenwerken. Het ontwikkelde concept is erg vindingrijk maar in de waan van alle dag is het prioriteit geven aan de verdere ontwikkeling en implementatie er niet van gekomen. Jammer, maar wel de realiteit van innovatie.

Kees van Leeuwen, directeur Theater Ins Blau: https://www.theaterinsblau.nl/ 

Video afspelen

Kostenbesparing door op afstand monitoren van gereedschappen en machines

“Onze deelname aan het project Smart071 heeft ons inzicht verschaft in de mogelijkheden die er zijn m.b.t. het inventariseren en lokaliseren van het materieel binnen Hoek. Dit heeft geleid tot een nader onderzoek naar de mogelijkheden welke het beste aansluiten bij ons bedrijf. Belangrijk voor Hoek is een evenwicht tussen kosten en opbrengsten. De keuze die nu is gemaakt heeft betrekking op de auto’s en het grote materieel. Dit zijn de belangrijkste onderdelen welke enerzijds zorgen dat Hoek aan de vereiste wet- en regelgeving voldoet m.b.t. zakelijk en privé rijden en anderzijds inzicht geven in rijgedrag, rust en rijtijden. De deelname aan het project heeft versnelling gebracht in het proces daarnaar toe. Op dit moment worden de laatste besprekingen gevoerd m.b.t. de levering van een track- en tracesysteem. Dit systeem kan worden gekoppeld aan de Cliënten database Groenvision zodat het Hoek tevens ondersteunt in de optimalisatie van de rentabiliteit van onze projecten. Het klein materieel zal in de toekomst worden voorzien van een tag als het eerste deel succesvol is geïmplementeerd en leidt tot de beoogde resultaten. Kortom, het is een goede keuze geweest om deel te nemen aan jullie project, enerzijds om studenten de mogelijkheid te geven onderzoek te doen, anderzijds de benoemde voordelen die het Hoek heeft opgeleverd.”

Andre Hoek, directeur Hoek www.hoekhoveniers.nl/

“Het is altijd leuk om te werken met enthousiaste studenten. Het geeft een bepaalde ‘vibe’ in het bedrijf en het is leuk dat ze veel meer leren van zo’n project dan alleen de techniek. Het is geen papieren exercitie. Ze moeten echt iets opleveren in de praktijk. De resultaten zijn voor ons bovendien erg bruikbaar gebleken. Sterker nog, we gaan nu zelfs mensen aannemen die voort gaan bouwen op de resultaten van de studenten.“ – Wouter Bruins, directeur In Ovo www.inovo.nl/

“De testen over waterbuffering op daktuinen hebben een waardevol resultaat opgeleverd. Regenbuien en droge periodes waren goed te herkennen en ook de verdamping kon echt inzichtelijk worden gemaakt. De studenten hebben veel werk verzet voor de testopstelling: data moet worden opgeslagen en gevisualiseerd, hardware moet waterdicht worden verpakt en het systeem moet worden onderhouden. Heel knap gedaan!’’ – Dirk Roosendaal Directeur Roosendaal Landscaping  www.rlbv.nl/

Video afspelen

Efficiency in de jachthaven en monitoring van verhuursloepen

“Super inspirerend om met zulke jonge en technische mensen te werken. Het spanningsveld bij samenwerking met het onderwijs blijft wel altijd dat je als ondernemer concrete resultaten wilt die je direct kunt implementeren in je bedrijf. Met dergelijke innovatieve studentenprojecten is dat alleen niet realistisch, het is een eerste aanzet waarna we het verder moeten oppakken met een professionele partij.”

Peter Jongejan Directeur www.marinarijnsburg.nl/ 

Wilt u meer lezen over de afgeronde innovatietrajecten van Smart071?

Smart071 bedankt de volgende mensen en organisaties voor de samenwerking en bijdrage aan het project:

Jasper Neuteboom www.inventeers.nl
Robin de Lange VR Learning Lab
Vincent Krouwels www.ideable.co
Bastiaan de Roo PLNT Leiden
Natascha van Duuren 071-ICT
Martijn van Pelt VNO-NCW Rijnland
Sjoerd Louwaars PLNT Leiden
Jeroen Monkhorst 071-ICT
Ondernemersvereniging Voorschoten www.
BV Leiden www.bvleiden.nl
Ondernemersvereniging Leiderdorp www.lovleiderdorp.nl
Ondernemersvereniging Zoeterwoude www.o-v-z.nl

Vervolg Smart071

Het project Smart071 had onder de vlag van Economie071 een looptijd van twee jaar, tot en met april 2020. Met een groot aantal regionale stakeholders wordt gewerkt aan plan voor een vervolgproject. Dit project zal zich meer richten op het versnellen van het brede peloton van MKB bedrijven in de Leidse regio, gebruikmakend van bestaande en bewezen technologie. Hieronder nog meer!